Close
Shopping Cart
Your Cart is Empty

Go Tropical

Det bästa sättet att skapa tropisk känsla hemma är givetvis att själv åka till respektive bredgrader.

Men alla är inte så lyckligt lottade av olika skäl, så att vi andra kan försöka göra det med enklare medel, som ändå har rätt att ha det som vi vill i det egna hemmet.

Med hjälp av några väl valda autentiska föremål är feelingen snart på plats.

Vad dock försiktig, för att som en tropisk planta inte klarar sig länge i en nordisk trädgård, på samma sätt ska Du ta det med måtta i allt annat avseende de avlägsna platsernas romantiska chic.